SunEdison förvärvar från Renova

Renova Energia ska ha sålt en del av sin portfölj om projekt för förnybar energi till SunEdison och TerraForm.

Som en del av affären ska fem av utvecklarens vindkraftsprojekt i Bahia om totalt 99,2 megawatt ha sålts till ett värde av 1,2 miljarder kronor (141 miljoner dollar).

Renova ska även ha sålt ytterligare nio vindkraftsprojekt om totalt 195,2 megawatt för miljardbelopp som ska betalas i utbyte mot aktier i TerraForm.

Enligt WIndpower Intelligences uppgifter (Wind Power Monthlys datadivision), har Renova Energia 420 megawatt av operativa projekt i Brasilien, och över en gigawatt under konstruktion, varav 800 megawatt väntar på byggstart.

Källa: www.windpowermonthly.com