Intresse för automatisering växer

Enligt en rapport från Future Market Insights - ”Wind Turbine Automation Market: Global Industry Analysis and Opportunity Assessment 2014-2020”, ska efterfrågan för automatiserade intelligenta datorsystem för vindkraftverk ha ökat. Att automatisera vindkraftverk betyder att det installeras ett datorbaserat intelligent system som styr turbinens funktion och detekterar fel, optimerar vindturbinprestanda genom rörelsestyrning och maximerar energiomvandlingen.

Automatiken kan antigen vara helt integrerad eller genomföras i någon särskild del av vindturbinen, såsom inne i gondolen. Det ska finnas ett växande behov av vindkraftverksautomatisering för att skydda vindturbininfrastrukturkomponenterna och uppnå maximal energiomvandlingsfrekvens. Med vindkraftverksautomatisering ska effektiviteten att utnyttja vindkraft öka och beroendet av traditionella icke-förnybara resurser, som olja och kol, minska.

De fördelar som ska vara förknippade med automatisering av vindkraftverk är säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet, hög energiomvandlingsfrekvens, ökad hållbarhet för vindturbinkomponenter, stordriftsfördelar, och reducering av oavsiktliga fel vid underhåll och installation.  Samtidigt som det finns fördelar med att automatisera vindkraftverk så finns det också nackdelar.

Nyinvesteringar och kostnaderna för att ersätta av traditionell infrastruktur i samband med vindkraftverksautomatisering ska vara mycket höga. Enligt rapporten från Future Market Insights ska de tekniska framstegen fortfarande befinna sig i en inledningsfas och behöver mer tid för att mogna och anpassa sig efter marknaden.

Källa: www.digitaljournal.com