Grönt för ny park i Storbritannien

Enligt Renewable Energy Generation Limited ska bygglov ha beviljats ​​för bolagets nio megawatts vindkraftpark – Abergorki, i Rhondda Cynon Taf, Wales.

Företagets strategi ska vara att öka sina befintliga 111 megawatt av operativa brittiska projekt av förnybar energi i både vindkraft, biokraft och solenergi till 300 megawatt inom tre år.

Projektet ska bestå av tre vindkraftverk med höjder på upp till 146,5 meter och en förväntad installerad kapacitet på upp till nio megawatt.

Bolaget ska för närvarande vara i diskussioner med Department of Energy and Climate Change angående projektets berättigande för de föreslagna, reviderade amorteringsfria perioderna under företagets ägande.

Källa: www.stockmarketwire.com