Kenyansk vindpark hoppas på europeiskt stöd

Kenyas elproducent, KenGen uppgav att de har planer på att inrätta en 400 megawatts vindpark i Meru, i östra Kenya. Det ska vara ett projekt som konstrueras gradvis och som ska finansieras av ett konsortium av utvecklingsfinansiärer.

Enligt företagets vd Albert Mugo ska två finansiärer - Frankrikes Development Agency och Tysklands Development Bank vara i landet för att genomföra en köprättslig undersökning av projektet.

KenGen har en kapacitet av 25,5 megawatt vindpark i Ngong, vilket ska göra företaget till den enda tillverkaren av vindkraft i landet hittills. Företaget vänder sig till billigare energikällor i ett försök att bland annat minska landets beroende av diesel genererad energi.

Projektets första fas väntas att vara klar i december 2017 och beräknas vara bland de största vindkraftsparker i landet.

Vindkraft ska utgöra för närvarande en procent av Kenyas totala kapacitet. Detta förväntas öka till 11 procent i linje med regeringens strategi om att nå 5 000 megawatt fram till år 2018.

Källa: www.renewables.seenews.com