NTR förvärvar från Renewable Energy Systems

NTR förvärvade projektet Ora More i Co Fermanagh från Renewable Energy Systems.

Arbetet förväntas börja under fjärde kvartalet nästa år. Anläggningen om 15 megawatt ska kosta ett flertal miljoner att bygga (omkring 296 miljoner kronor). Projektet ska finansieras genom eget kapital och lån.

NTR ska sträva efter att bygga och driftsätta 175 megawatt av vindkraft i Storbritannien och Irland under de närmaste två åren. Något som förväntas kräva en total investering på så mycket som ungefär 3 miljarder kronor.

Källa: www.independent.ie