Suzlon sätter nya energimål

Suzlon planerar att utöka sin vindkraftskapacitet med 11 000 megawatt och sin solkraftskapacitet med 4 000 megawatt till landets förnyelseelproduktionskapacitet under de kommande fem åren.

Suzlon ska svara för cirka 9 000 megawatt av cirka 23 000 megawatt vindkraft som genereras i Indien. I Gujarat, ska hälften av vindkraften komma från Suzlon – cirka 1 800 megawatt av 3 600 megawatt.

Några av dessa satsningar ska ha blivit aktuella och möjliga på grund av bland annat affärer som har täckt tidigare skulder, samt försäljning av deras tyska dotterbolag.