Klart för vindkraft i Laxåskogen

Nu är det beslutat att det är tillåtet att installera vindkraft i skogarna kring gränsen mellan Laxå och Askersunds kommuner.

Projektet kallades från början Vindkraft Laxåskogen och var från början tänkt att bestå av ungefär 20 stycken vindkraftverk. Men kommunen sa då nej till en park av den magnituden.

Vindkraft Laxåskogen har nu fått grönt ljus för installation, men projektet ska bestå av åtta vindkraftverk istället för de planerade 20 stycken.