EDF expanderar i Texas

 

EDF Renewable Energy har förvärvat totalt 200 megawatt i Salt Fork Wind Project från Cielo Wind Power LP. Förvärvet ska komma som ett resultat av 18 månaders nära samarbete mellan de båda företagen för att åstadkomma slutet av förvärvstransaktionen och ett energiköpeavtale med Garland Power & Light. Salt Fork ligger i Texas Panhandle på ett område om cirka 16 700 hektar i Donley och Gray, Texas.  Projektet förväntas uppnå kommersiell drift i slutet av 2016. 150 megawatt av elen som genereras av Salt Fork Wind Project kommer att gå till Garland Power & Light enligt ett långsiktigt energiköpeavtal. 

 

EDF Renewable Energy har förvärvat totalt 200 megawatt i Salt Fork Wind Project från Cielo Wind Power LP.

Förvärvet ska komma som ett resultat av 18 månaders nära samarbete mellan de båda företagen för att åstadkomma slutet av förvärvstransaktionen och ett energiköpeavtale med Garland Power & Light. 

Salt Fork ligger i Texas Panhandle på ett område om cirka 16 700 hektar i Donley och Gray, Texas.  Projektet förväntas uppnå kommersiell drift i slutet av 2016. 150 megawatt av elen som genereras av Salt Fork Wind Project kommer att gå till Garland Power & Light enligt ett långsiktigt energiköpeavtal. 

Källa: www.businesswire.com