Norge slopar stort projekt

Norge har valt att slopa en storsatsning på vindkraft i centrala Norge på grund av låga priser som skulle ha gjort satsningen olönsam. Dock ska detta beslut inte påverka framtida satsningar på vindkraft.

Elpriset på den nordiska elmarknaden ska ha rasat till en nivå som inte har varit aktuell sedan sju år tillbaka, detta på grund av en ökning i förnybar energi, särskilt vindkraft i Danmark och Sverige, samt stagnerande efterfrågan och milt väder.

Men priset väntas stiga mot slutet av detta årtionde, med stöd av en planerad avstängning av de äldsta kärnkraftreaktorer i Sverige och nya länkar till Tyskland och Storbritannien som skulle kunna bidra till att exportera ett effektöverskott.

Vid slutet av 2014 hade Norge 820 megawatt installerad vindkraft jämfört med 5 425 megawatt i Sverige och 4 845 megawatt i Danmark, enligt European Wind Power Association.

Källa: www.reuters.com