SunEdison förvärvar Continuum Wind

SunEdison meddelade nyligen att den har tecknat ett slutgiltigt avtal om att förvärva Continuum Wind Energy Limited, Singapore, med tillgångar i Indien. Continuum äger och driver 242 megawatt av vindkraftverk i Maharashtra och Gujarat, samt 170 megawatt under uppbyggnation i Madhya Pradesh, och ska ha mer än 1 000 megawatt vindkraftverk i utvecklingen i över sex delstater i Indien.

Drift och underhåll av vindkraftverken kommer att utföras av SunEdison Services.

Det slutgiltiga avtalet undertecknades 12 juni, 2015 och affären förväntas avslutas under det tredje kvartalet 2015, med förbehåll för myndighetsgodkännanden, tredjeparts medgivanden och sedvanliga villkor.

Källa: www.windpowerengineering.com