Internationell studiekurs lanseras

Tillsammans med Fraunhofer-institutet för vindkraft och Energy System Technology IWES och University of Kassel har Fraunhofer Academy utvecklat en ny internationell universitetsutbildning inom området vindkraft. Det första året kommer att inledas i oktober, och tidsfristen för registrering är 15 september.

För närvarande ska den europeiska arbetsmarknaden behöva cirka 7 000 extra personalarbetare som är bekanta med planering och konstruktion av vindkraftverk. Enligt European Wind Energy Association ska den siffran öka sjufalt till 2030. För att motverka bristen på kvalificerad personal och att få aktuell forskning och kunskap i branschen har Fraunhofer Academy tillsammans med Fraunhofer-institutet för vindkraft och Energy System Technology IWES och University of Kassel, tillsammans utvecklat ett nätbaserat magisterprogram "Online M.Sc. Wind Energy Systems.

Den engelskspråkiga kursen ”Online M.Sc. Wind Energy Systems”, ska ge grundläggande kunskaper inom matematik och teknik för vindkraftverk samt två specialiseringsmoduler: " Energy System Technology” och ”Simulation and Structural Technology”. Förutom de tekniska aspekterna av vindkraft, finns även rättsliga och affärsrelaterade ramvillkor för hållbar energiteknik med i utbildningen.

Källa: www.sunwindenergy.com