SunEdison satsar på förnybar energi

SunEdison samlade in cirka tre miljarder kronor (402 miljoner dollar) för att köpa anläggningar om förnybar energi på tillväxtmarknader och köpte sedan mer än två gigawatt vindkraft och solenergi av olika projekt i Centralamerika och Asien.

Bolaget avslutade en miljardaffär angående en del av sitt innehav i Terraform Global LLC, en enhet som ska ha skapats för att äga och driva kraftverk. Terraform Global sålde också aktier, en affär som är villkorad av slutförandet av den planerade börsintroduktionen.

Avtalen är tänkta att stödja Terraform Globals ansträngningar att förvärva projekt inom vindkraft och solenergi på olika marknader, inklusive Latinamerika, Europa, Indien och Kina. SunEdison bildade både Terraform Global och en systerenhet, Terraform Power, för att köpa och äga projekt inom förnybar energi när de är klara.

Källa: www.bloomberg.com