Vindkraft möjlig värmekälla i Kina

Kina ska vilja främja användningen av vindkraft för vintern som källa till värme i de nordliga regionerna, som en del av sina ansträngningar för att minska luftföroreningarna.

Energimyndigheten ska ha bland annat krävt provinserna Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Hebei och Shanxi, liksom Xinjiang Uyghur att komma med planer som inkluderar vindkraft i sina värmesystem innan nästa vinter.

Målet är att låta värme från vindkraft ersätta kol och göra den tillgänglig för platser som inte har naturliga gasledningar.

Syftar med denna plan ska också vara för att bekämpa problemet med vindkraftsavfall, något som ska vara ett problem för Kina på grund av en obalanserad fördelning av vindresurser och ofullkomliga nätsystem. Vindrika provinser finns främst i de mindre utvecklade norra och nordvästra regionerna där elförsörjningen ska överstiga efterfrågan.

Källa: www.shanghaidaily.com