Eurus konstruerar ny park

Eurus Energy har börjat bygga en 34 megawatt vindkraftpark i norra Japan. Japanska Steel Works och Hitachi ska leverera sina egna två megawatts turbiner till projektet nära staden Date, på ön Hokkaido.

Parken planeras att konstrueras färdigt till februari 2017, då anläggningen hoppas kunna generera tillräckligt med el för att försörja 20 000 bostäder per år. Vindkraftverken ska installeras nära en annan, operativ vindkraftpark om 10 megawatt nära staden Date.

I februari avslutade Eurus en 18 megawatts vindkraftpark i Akita, norra Japan. De installerade fem av Siemens direktdrivna maskiner om tre megawatt på stranden och en extra turbin på grundläggningen i stadens hamn.

Källa: www.rechargenews.com