Goldwind i afrikanskt avtal

Goldwind har fått en order på 32 megawatt angående ett projekt i Sydafrika från BioTherm Energy. Kontraktet gäller 13 stycken av deras 2,5 megawatt medelvindturbiner som ska gå till vindkraftsprojektet Excelsior i Östra Kapprovinsen.

Enligt sydafrikanska Wind Energy Association (SAWEA) ska det finnas ytterligare 625 megawatt under uppförande, varav 505 megawatt är planerad för anslutning i år.

615 megawatt av all kapacitetsuppbyggnad som finns ska ha konstrueras under 2011, och andra omgången om 787 megawatt ska ha konstrueras under 2012.

Källa: www.windpowermonthly.com