West Coast 1 i drift

Vindkraftparken West Coast 1 i Sydafrika är nu i kommersiell drift. Parken är belägen i Västra Kapprovinsen, nära Vredenburg.

Projektet ska vara en del av ett oberoende energiupphandlingsprogram om förnybar energi där Sydafrika har för avsikt att upphandla 3 625 megawatt av förnybar energi till slutet av 2016.

Byggandet av West Coast 1, som startade i juni 2013 ska ha skapat mer än 600 arbetstillfällen, varav 450 var till omgivande samhällen. Driften av vindkraftparken ska skapa permanenta arbetstillfällen för dessa grupper under de 20 åren av energiupphandlingsprogrammet.

Källa: www.sunwindenergy.com