Eons vindpark Humber Gateway färdigställd

Nu har den slutliga turbinen vid Humber Gateway tagits i drift och hela havsbaserade vindkraftparken är nu i elproduktion. Projektet i den brittiska Nordsjön är i slutfasen av sin konstruktion och ska slutföras under sommaren, två månader tidigare än planerat.

Humber Gateway, som ligger åtta kilometer utanför kusten i Holderness, nära Yorkshire, ska ha en installerad kapacitet på 219 megawatt. Byggandet av offshorestationen började år 2012, och den första av de sammanlagda 73 turbinerna kom på nätet i februari.

Projektet ska vara helägt av E.ON och kunna leverera upp till 170 000 hushåll med klimatvänlig el.

Källa: www.renewablesbiz.com