Sgurr Energy i chilenskt avtal

SgurrEnergy ska ha tecknat avtal med två företag i Chile för att hjälpa till att utveckla projekt för förnybar energi i landet. SgurrEnergy samarbetar med lokala konsultföretag som Coener och Mankuk, i syfte att tillhandahålla tjänster för vindkraft och solenergi i de lokala marknaderna.

2014 ska ha varit ett genombrottsår för Chile med en ökning på installerad kapacitet med nästan 250 procent. Regeringen ska ha satt som mål att producera 20 procent av elen från förnybara källor år 2025.

SgurrEnergy ska ha fått erfarenhet av att stödja förnybara projekt i utvecklingsmarknader. Företaget ska ha varit aktiv med projekt i Chile, Filippinerna, Indien och Mongoliet.

Källa: www.windpowermonthly.com