Energimyndigheten utreder stöd för havsbaserad vindkraft

Energimyndigheten ska på regeringens uppdrag ha utrett hur ett stärkt stöd till havsbaserad vindkraft bör se ut om det ska införas. Dock har det inte ingått i utredningen att utreda behov av havsbaserad vindkraft. I uppdraget har det även ingått att titta på behovet av riktat stöd till södra Sverige.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

I rapporten föreslås ett driftstöd till havsbaserad vindkraft där ersättningsnivån bestäms genom anbud.

– Vi har analyserat flera typer av stöd och olika nivå på utbyggnaden. Det stöd som vi förespråkar är det mest kostnadseffektiva samtidigt som det fungerar ihop med EU:s statsstödsregler. Dessutom bedömer vi att detta kommer att driva på teknikutvecklingen, säger Katarina Jacobson vid Energimyndighetens analysavdelning, i ett pressmeddelande.

Energimyndigheten menar att intäkter som elcertifikat är idag inte tillräckliga för att få någon utbyggnad av den havsbaserade vindkraften.

– Det föreslagna stödet kommer att garantera en ersättning för innehavaren. Innehavaren måste fortfarande sälja elen på elmarknaden och resterande ersättning kommer att betalas i form av ett stöd, säger Martin Johansson vid Energimyndighetens tillväxtavdelning, i ett pressmeddelande.

Om processen påbörjas idag skulle den första produktionsanläggningen vara på plats runt år 2024.