Japan intresserad av norsk energi

Enligt Alaska Dispatch News ska den japanska marknaden vara intresserad av att förvärva möjligheter till import av ren energi från Finnmark, Norges nordligaste län. Japan ska vara intresserade av att ha långsiktiga förbindelser med stabila leverantörer av ren energi.

Norska och japanska företag ska vara intresserade av möjligheten till att exportera energi från Norge till Japan i form av vätgas med hjälp av en speciell teknologi - ”Power to gas”.

Finnmark ska ha en hel del vind, men vindkraft är inte lika lätt att exportera som elkraft. Marknaderna är långt ifrån varandra, och elnätet är inte dimensionerat för stora överföringar.

Det ska pågå förstudier om samarbeten i liknande former kommer kunna vara möjligt i framtiden. Siemens och Kawasaki Heavy Industries ska ha varit involverade i förstudien.