Lyckat första kvartal för Ming Yang

Kinesiska Ming Yang har haft ett lyckat första kvartal, med en omsättning på ungefär 1,8 miljarder kronor (215 miljoner dollar). Detta ska ha bland annat påverkats av en lagstiftning som främjar vindkraft, menar företaget själva.

Omsättningen ökade med nio procent under samma period 2014. Enligt företaget ska de ha sålt motsvarande 406 megawatt i kvartalet.

Ming Yang bruttoresultatet ska ha minskat något år 2014 samma kvartal. Enligt tillverkaren ska bruttovinstmarginalen ha minskat från 15,7 procent till 14,2 procent.

Källa: www.windpowermonthly.com