Eurus färdigställer vindpark

Japanska utvecklaren Eurus Energy färdigställer ett vindkraftsprojekt i centrala Japan om 16,7 megawatt.

Projektet i Shizuoka ska använda sig av 10 stycken turbiner som levereras av Alstom SA och ska kunna tillsammans generera tillräckligt med el för 12 000 bostäder, enligt företaget själva.

Källa: www.bloomberg.com