Pattern Energy delförvärvar i två projekt

Pattern Energy ska ha förvärvat andelar i två projekt som ska omfatta sammanlagt 351 megawatt. Projekten är lokaliserade i Kansas och Missouri och ägs av Wind Capital Group.

Pattern Energy ska ha enats om en slutlig köpeskilling om cirka två miljarder kronor (242 miljoner dollar), plus övertagna nettoskulder om 850 miljoner kronor (102 miljoner dollar). Försäljningen tillkännagavs först i april.

Båda projekten ska inneha ett täckande energiinköpsavtal på 20 år och drivs av General Electrics vindkraftturbiner om 1,5 megawatt. Förvärvet av projekten ska innebära att Pattern Energy ska ha expanderat sin verksamhet i två stater.

Källa: www.windpowermonthly.com