Jämtland kan bli centrum för forskning

Det ska finnas långt gångna planer för att inrätta ett forskningscenter i Jämtlands län för att testa vindkraftsteknik i kallt klimat.

Sveriges energiminister Ibrahim Baylan (S), besökte Jämtland under måndagen. Där fick han reda på planerna om forskning kring vindkraftverk i kyla.

– Det är intressant eftersom vindkraft är en växande och relativt ny bransch. Och där man egentligen inte har ägnat speciellt mycket tankar åt detta. Det är spännande med de här idéerna, säger han till Sveriges Radio. Jämtland skulle kunna vara ett nav i framtiden.

Det ska vara bland annat Vindkraftscentrum i Hammerdal, som ligger bakom planerna.

– Det är några konkreta verk där man kan sätta upp turbiner i, säger projektledaren, Torbjörn Laxvik till Sveriges Radio. Vi tittar på bergstoppar i Härjedalen, Bergs kommun och Åre.