Brasilien når 6 gigawatt

Brasilien har nått en installerad kapacitet om 6 gigawatt.

Beloppet ska motsvara fem gånger den maximala kapaciteten i Furnas vattenkraftverk i Minas Gerais. Den stat som ska producera mest energi med hjälp av vindkraft är Rio Grande do Norte, som i april nådde 2 gigawatt.

Kapaciteten om 6 gigawatt ska avse 266 vindkraftverk som redan är anslutna till det nationella sammankopplade systemet. Denna milstolpe av installerad kapacitet ska ha varit möjlig tack vare lanseringen av nya vindkraftparker i Rio Grande do Sul och Rio Grande do Norte, tidigare i år.

Förutom alla de anslutna anläggningar så ska det finnas cirka 300 megawatt av vindkraftverk som är redo för produktion, men väntar på anslutning till överföringsledningar. Det förväntas att dessa anläggningar kommer att vara ansluten till det nationella elnätet från juli 2015. Med dessa vindkraftverk skulle Brasilien ha nått 6 gigawatt i drift redan i januari.

Källa: www.renewables.seenews.com