Iberdrola utför tester på Wikinger

Iberdrola ska sedan oktober förra året ha utfört tester av pålar på Wikinger, en planerad plats för en vindkraftpark om 350 megawatt i Östersjön.

Ingenjörsfirman Bilfinger har tillverkat stålpålar för pilotprojektet, för att titta på effektiviteten hos pålar i djupare vatten på upp till 43 meter. Under testet ska Bilfinger ha installerat nio pålar i havsbotten. En särskild mall ska ha tillverkats för att säkerställa ett specifikt avstånd mellan pålarna.

Enligt Iberdrola ska detta vara första gången som statiska och dynamiska spännings- och trycktest ska genomföras under vatten under en längre period. Förra veckan ska säkerhetszonen ha förlängts runt provplatsen fram till den 30 september 2015.

Wikinger ligger 45 kilometer från den tyska kusten i Östersjön. De planerar att använda sig av 70 Adwen 5 megawatts turbiner, med konstruktion till 2016.

 

Källa: www.windpowermonthly.com