Acciona öppnar fabrik i Brasilien

Acciona ska öppna en vindturbinsfabrik om 300 megawatt, i Bahia Brasilien.

Fabriken ska kunna producera omkring 100 stycken turbiner per år, med en kapacitet på tre megawatt var, i staden Simoes Filho. Anläggningen ska även kunna fördubbla sin produktion vid behov.

Den brasilianska marknaden förvärvar 40 procent av Accionas globala försäljning av deras AW 3000 vindkraftverk. I slutet av 2017, ska företaget erhålla en orderstock om cirka 9 miljarder kronor (1,1 miljarder dollar).

Hittills ska bolaget ha säkrat leveranser i Brasilien som uppgår till 1 020 megawatt. Av dessa är 210 megawatt redan i drift och 201 megawatt är under uppbyggnad eller tillverkning.

Under de senaste åren ska Brasilien ha ökat kraven för lokala vindkraftsprojekt för att stimulera den inhemska tillverkningen. På så sätt ska lokala tillverkare få en fördel.

www.renewables.seenews.com