Pilotanläggning för vindöverskott

Power to Gas ska vara en pilotanläggnings som kanske ska byggas i Sverige för syftet att bland annat kunna ta hand om elöverskottet från vindkraften.

Pilotanläggningen ska vara resultaten från en studie om möjligheterna att använda Power to Gas i Sverige. Förutsättningarna skiljer sig åt i olika delar av landet – men Power to Gas ska kunna bland annat att ta hand om elöverskott från vindkraften på olika sätt: producera vätgas, lagra överskottet i gasnät och/eller utöka produktionen av biogas.

Detta framgår av ett pressmeddelande från Swede Gas.

Gotland, Falkenberg och Piteå är de platser som har undersökts i studien, och samtliga platser ska ha vad som krävs för att kunna bli aktuella för landets första pilotanläggning för Power to gas. Det som ska behövas nu är regionalt initiativ och engagemang för att en anläggning ska bli verklighet.

Det som platserna har gemensamt ska vara storskaliga utbyggnadsplaner för vindkraft och mål om en ökad användning av biodrivmedel. Dock skiljer sig förutsättningarna åt. Studien har utförts av ÅF på uppdrag av infrastrukturbolaget Swedegas och en rad andra energiaktörer. Energimyndigheten har via Energiforsk givit stöd till studien.