Årets vindkraftpris till Professor Lennart Söder

Svensk Vindkraftförening delar ut årets vindkraftpris till Professor Lennart Söder. Av tradition utses vid årsstämman varje år en person eller organisation som gjort en särskild insats för att främja vindkraften. I år tilldelades priset professor Lennart Söder, för sitt arbete med att bevisa potentialen för förnybart i Sveriges elförsörjning.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Lennart Söder ska tillsammans med sitt team på KTH ha visat på den potential de har för etablering av Vind- och Solkraft i det svenska elsystemet. Det ska vara tekniskt möjligt att 60 terawattimmar vind- och solkraft i Sverige, motsvarande 40 procent av den svenska elproduktionen, enligt deras senaste rapport - ”På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige”