Vindpark på Gotland minskar ner

En planerad vindkraftpark på Gotland går från att ha 31 stycken vindkraftverk till 17 stycken. Det är Forsviden Vind som tar beslutet, till hänsyn av naturvärdena i området.

Den planerade vindkraftparken på norra Gotland blir alltså mindre än planerat.

– Det är ju inne i ett område med mycket känsliga naturvärden, så vi kommer inte att behålla den första planerade utformningen på parken, förklarar projektledaren Rikard Hedenblad till Sveriges Radio, och säger att det är fler verk kvar i de södra delarna på planen, medan det strukits verk från norr.

– Jag tror inte att vi är inne i Hangvar längre, säger projektledaren till Sveriges Radio.

Vindkraftsparken var tänkt att ligga i Tingstäde, Hangvar, Othem och Lärbro.

De nu kvarvarande 17 vindkraftverk som planeras ska vara ovanligt höga, med en höjd på 210 meter. Men ännu är inte planeringarna inför installering helt klara, nytt samråd ska hållas i mitten av juni. Först därefter kan bolaget söka tillstånd för verken. Men det är inte bara tillstånd som behövs, säger Rikard Hedenblad till Sveriges Radio.

– Det är fortfarande ett stort projekt och som med all vindkraft förutsätter det att nätutbyggnaden skall bli klar. Vi talar om 2018 tidigast säger han.