Utbyggnadstakten minskar

Svensk Vindenergi spår en lägre utbyggnadstakt de kommande åren i sin senaste prognos. Den generella trenden ska vara nedåtgående, dock har investeringarna i vindkraft ökat under första kvartalet 2015, jämfört med kvartalet innan.

Detta framgår av ett pressmeddelande. 

En höjd ambitionsnivå för den förnybara elproduktionen skulle kunna motverka nedgången enligt branschorganisationen.

– Att det fortsätter att tas investeringsbeslut trots rekordlåga priser på både el och elcertifikat visar att vindkraften är väldigt konkurrenskraftig. Sverige och svensk industri har allt att vinna på en fortsatt satsning på förnybar el. En kraftig utbyggnad av förnybar elproduktion, i kombination med fler utlandsförbindelser, ger ett betydande samhällsekonomiskt överskott, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, i ett pressmeddelande.

Under det första kvartalet 2015 har bindande kontrakt baserade på tagna investeringsbeslut ökat med 189 megawatt, varav 22 megawatt med förväntad driftsättning år 2015 och 167 megawatt år 2016, vilket kan jämföras med 115 megawatt förra kvartalet. Genomsnittet per kvartal de senaste 12 månaderna är 144 megawatt, enligt Svensk Vindenergi.

– Även fast investeringarna ökade jämfört med kvartalet innan är trenden nedåtgående. Det som skulle kunna motverka nedgången är om riksdagen bifaller regeringens proposition om höjd ambition i elcertifikatsystemet, säger Mattias Wondollek, elnät och marknadsansvarig, Svensk Vindenergi, i ett pressmeddelande.