Eon genererar första elen från Amrumbank

Eon genererar sin första el från vindkraftparken AMrumbank om 288 megawatt, i Tyskland. Företaget började arbeta med projektet i januari 2014, och nu är det i full gång, genererar el för den första gången med turbiner om 3,6 megawatt.

När installationen ska vara slutförd ska vindkraftparken bestå av 80 stycken vindkraftturbiner från Siemens. Det är tänkt att vindkraftparken ska kunna producera kommersiellt till hösten 2015.

Samtidigt fortsätter Eon att arbeta på vindkraftparken Humber, som omfattar 219 megawatt. Tillsammans ska Humber och Amrumbank omfatta över 500 megawatt, och ska kunna årligen förse 470 000 hem med el.

Källa: www.renewables.seenews.com