Lyckat första kvartal för Goldwind

Goldwind har meddelat en nettovinst på cirka 343 miljoner kronor (40 miljoner dollar) under det första kvartalet 2015. Vinsten ska vara en ökning med 390 procent jämfört med samma period föregående år.

Under samma period ökade Goldwinds totala intäkter upp 78 procent, dock har resultaten ännu inte granskats. Tack vare en stark kinesisk marknad ska Goldwinds leveranser fortsatt att expandera till rekordkapaciteten om 12,63 gigawatt i slutet av mars. Kapaciteten inkluderar även 465,5 megawatt av utländska beställningar.

Källa: www.windpowermonthly.com