Tillväxtmarknad skapar möjligheter för oberoende aktörer

Vindkraftskapaciteten har växt enormt, menar källor från Sun & Wind energy, och detta ska i sin tur ha påverkat servicemarknaden. Servicemarknaden ska ge betydande möjligheter för oberoende tjänsteleverantörer och privata investerare.

Under de senaste två decennierna ska vindkraftindustrin ha vuxit mer 20 gånger, med en installerad kapacitet på nästan 370 gigawatt i slutet av 2014, en ökning från 17,4 gigawatt år 2000. Servicemarknaden ska traditionellt ha dominerats av turbintillverkare, på grund av deras garanti och tekniska kunskaper. Men genom en tillväxt på marknaden ska nu denna trend luckras upp lite, och tillåta oberoende leverantörer få in en fot.

Östeuropa växer

Internetleverantörer ska ha växt, speciellt på öppna marknader som USA, Spanien och Tyskland. Till exempel tyskbaserade Deutsche Windtechnik AG, ska ha sett en tillväxt på 32 procent under de senaste fem åren med intäkter når runt omkring 656 miljoner kronor (70 miljoner euro) under 2014. Investeringar i stora internetleverantörer ska också ha ökat.

Under de senaste åren ska nya vindmarknader ha utvecklats i Östeuropa på grund av hög potential och gynnsamma politiska scenarier. Dessa marknader, nästan 10 till antalet, ska kollektivt ha installerat cirka 8,2 gigawatt sedan 2006. Nästan 80 procent av denna kapacitet är koncentrerad i Polen och Rumänien. Tillväxttrenden förväntas fortsätta under de kommande åren, till exempel, installerad kapacitet i Polen ensamt förväntas nå 6,6 gigawatt år 2020, enligt Polens nationella handlingsplan för förnybar energi.

Källa: www.sunwindenergy.com