Senvion levererar till England

Senvion har vunnit avtal om 45 megawatt med brittiska Blue Energy. Det är första gången som företagen är i samarbete med varandra.

Senvion har vunnit fyra leveranser från brittiska utvecklaren Blue Energy, om att leverera 45 megawatt av turbiner till projekt i landet. Totalt ska Senvion leverera 22 stycken av deras turbiner om två megawatt vardera.

Sex stycken av MM92 2,05 megawatts turbiner kommer att tillverkas för vindkraftsprojektet Grange i North Lincolnshire, nordöstra England, om 12,3 megawatt. Det är Senvions första kontraktet från Blue Energy.

Färdigt till våren 2016

Ytterligare 10 turbiner kommer att levereras, sex till Kelmarsh och fyra till Winwick, platser i Northamptonshire om 12,3 megawatt. Senvion ska behålla dessa turbiner i 20 år.

Slutligen kommer fyra turbiner att levereras till Chiplowprojektet i Norfolk, om 8.2 megawatt, på Englands östkust. Turbinerna ska levereras till varje projekt i slutet av 2015, med färdigställande för alla fyra projekt under våren 2016.

Källa: www.windpowermonthly.com