Boralex driftsätter två parker

Franskbaserade Boralex meddelade att de nu driftsätter två vindkraftparker i Frankrike, med en sammanlagd kapacitet på 33 megawatt.

Kanadensiska utvecklaren Boralex Inc meddelade att de är aktuella med idrifttagning av två vindkraftsparker i Frankrike med en sammanlagd kapacitet på nästan 33 megawatt.

De två vindkraftparkerna är vindkraftparken Comes de l'Arche om 10 megawatt, med fem Vestas turbiner samt St-Francois vindkraftparken om 22,8 megawatt med åtta GE maskiner. Det kanadensiska företaget ska ha förvärvat projektet om 10 megawatt genom ett köp i december av Enel Green Powers franska enhet.

Källa: www.renewables.seenews.com