Enel tilldelas sydafrikanskt avtal

Enel har tilldelats ett avtal om 425 megawatt till Sydafrika av statsägda Eskom. Avtalet tilldelas som en del av det förnybara upphandlingsprogrammet om energi.

Enel Green Power är i avtal med statsägda Eskom. Avtalet gäller fjärde delen av ett upphandlingsprogram om förnybar energi.

Enel Green Power ska nu kunna bygga tre projekt i östra och norra Kapprovinsens regioner i Sydafrika. Projekten är Oyster Bay om 142 megawatt, Nxuba om 141 megawatt och utvecklingsprojektet Karusa om 142 megawatt.

Företaget har tänkt att investera omkring 4,5 miljarder kronor (500 miljoner euro) i projekten. Det är planerat att projekten Nxuba och Oyster Bay ska tas i drift fram till 2017, medan Karusa skulle tas i drift under 2018.

Källa: www.windpowermonthly.com