Förnybar el fortsätter växa

Enligt Energimyndigheten ska utbyggnaden av förnybar el varit fortsatt hög under 2014, trots lägre elcertifikatpris. Norsk vindkraft och svensk solkraft står för den största ökningen.

Utbyggnaden av förnybar el ska under 2014 varit fortsatt hög, enligt Energimyndigheten, trots ett lägre elcertifikatpris. Den största procentuella ökningen står den svenska solkraften och den norska vindkraften för.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Produktionen från sol har nästan tredubblats i Sverige och i Norge har produktionen av vindkraft mer än femdubblats inom elcertifikatsystemet. Sedan 2012 ska 10,3 terawattimmar av förnybar elproduktion ha tillkommit inom det gemensamma målet. Under 2014 bidrog Sverige med 3,3 terawattimmar.

Fortsatt lågt pris

Årsmedelpriset på elcertifikat har varit fortsatt lågt jämfört med tidigare år, och hamnade på 183 kronor. Elkonsumentens kostnad ska då ha blivit 2,6 öre per kilowattimme, vilket kan jämföras med 2,7 öre per kilowattimme under 2013.

− Produktionen som kom in i elcertifikatsystemet under 2014 fattade investerarna beslut om för senast ett år sedan, ibland mycket längre sedan än så. Det betyder att dagens elcertifikatpris inte nödvändigtvis speglar dagens investeringsvilja, säger Gustav Ebenå, chef för Enheten för förnybar el vid Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Vindkraften stod under 2014 för 64 procent av utbyggnaden av den förnybara produktionen inom elcertifikatsystemet.