Kopparstaden investerar i vind

Kopparstaden i Falun har investerat i några vindkraftverk för att kunna täcka delar av elkonsumtionen med egenproducerad el. Dalakraft är anlitad som elhandelspartner.

Kopparstaden har investerat i vindkraftverk för att täcka delar av deras elkonsumtion med egenproducerad vindkraft och har anlitat Dalakraft som elhandelspartner.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Den första april inleddes samarbetet rörande elleverans till Kopparstadens fastigheter. Samarbetet ska omfatta optimering av Kopparstadens investeringar i hållbar energiproduktion genom egenägda vindkraftverk.