Enel planerar park i Peru

Enel Green planerar en vindkraftpark om 36 megawatt i Peru. Projektet är fortfarande i ett tidigt skede, men det ska syfta till att öka utbudet av förnybar el.

Enel Green planerar en vindkraftpark i Peru, som fortfarande är i ett tidigt skede i processen. Vindkraftparken ska omfatta 36 megawatt. Syftet med den nya vindkraftparken ska vara att öka utbudet av förnybar energi.

Projektet ska även inkludera Pampa Salinas vindkraftpark med sammanlagt 18 turbiner och angränsande överföringsanläggningar som levererar till det nationella sammankopplade systemet.

Byggtiden beräknas pågå i 12 månader. Anläggningarna beräknas att fungera i 25 år med kostnader på cirka 17 miljoner kronor (2 miljoner dollar) per år.

Källa: www.renewables.seenews.com