Vindkraft kan bli majoritet i Frankrike

Enligt miljö- och energihanteringsbyrån ADEME ska det vara möjligt för Frankrike att generera all el från förnybara källor till 2050, med vindkraft i toppen.

Enligt en rapport från miljö- och energihanteringsbyrån ADEME ska Frankrike kunna generera all el från förnybara energikällor år 2050. Vindkraft skulle då leverera merparten av denna el.

Enligt Frederic Lanoe, ordförande i franska Wind Energy Association (FEE) ska denna utveckling vara fullt möjlig. Franska Wind Energy Association anser att Frankrike kan nå 50-60 gigawatt till år 2030. Om bara 2-3 gigawatt tillkom varje år efter det, skulle det ge extra 40-60 gigawatt.

Källa: www.windpowermonthly.com