Eolus förvärvar finländskt projekt

Eolus har förvärvat ett projekt i Finland. Förvärvet omfattar 30 megawatt av vindkraftsprojektet Pörtom i Närpes.

Eolus utökar sin verksamhet i Finland genom att förvärva en andel på 30 megawatt i vindkraftsprojektet Pörtom i Närpes, i Österbotten. Eolus finska dotterbolag köper samtliga aktier i bolaget Triventus Pörtom Wind Oy, enligt Nasdaq. I samband med överlåtelsen kommer det förvärvade företagets namn ändras till Eolus Pörtom Wind Oy.

Den del av projektet som Eolus förvärvar omfattar platser för nio vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 30 megawatt. Den återstående delen av projektet består av tio ytterligare vindkraftverk, som ägs av den svenska energiindustrin, genom vindkraftbolaget VindIn. Eolus och VindIn har ingått ett samarbetsavtal avseende resten av projektutvecklingen.

Källa: www.globenewswire.com