Dong vill ta över projekt

Enligt Dong Energy är företaget intresserade av att ta över ett kustbaserat område redo för vindkraftsutvecklingsprojekt i Massachusetts från RES Americas.

Dong Energy annonserar att de är intresserade av att ta över ett område om vindkraftsprojekt som är under utveckling i Massachusetts från RES Americas.

Den 29 januari tilldelades ett av två hyreskontrakt utanför Massachusetts till RES Amerika, från Bureau of Ocean Energy Management. Hyresavtalet omfattar ett område som ligger cirka 88 kilometer (55 miles) från kusten och kunde potentiellt rymma mer än en gigawatt installerad kapacitet.

Ser stort potential i projektet

Dong Energy kan dock inte överta kontraktet utan ett godkännande från Bureau of Ocean Energy Management. Om det godkänns, ska Dong Energy ta ansvar för hyresavtalet, medan RES Amerika kommer att fortsätta att stödja utvecklingen av leasingområdet enligt överenskommelse med Dong Energy.

Dong Energy ska se stort potential i projektet och nämnde i ett uttalande att den kustbaserade platsen besitter många av samma egenskaper som vissa havsbaserade vindkraftsprojekt har utvecklats med i Europa. Området ska ha en total storlek på 22 239 hektar och har ett vattendjup mellan 130 meter till 165 meter.

Källa: www.nawindpower.com