Pattern Energy förvärvar projekt

Pattern Energy har kommit överens om att förvärva tre stycken projekt för en köpeskilling av aktier värda cirka 3 miljarder kronor. Vindkraftsprojekten ska ha en total kapacitet om 360 megawatt.

Pattern Energy förvärvar tre stycken projekt med aktier värda omkring 3 miljarder kronor (372 miljoner dollar). Företaget tar även över en nettoskuld om cirka 2,5 miljarder kronor (320 miljoner dollar).

En femtedel av företagets genererande tillgångar

De tre vindkraftsprojekten, K2, Post Rock och Lost Creek, har en total installerad kapacitet om 360 megawatt, vilket ska vara 22 procent av företagets genererande tillgångar.

Pattern Energy förvärvade 90 megawatt från vindkraftparken K2 av Pattern Development, för en köpeskilling om cirka 1 miljard kronor (128 miljoner dollar). Företaget ska ha en ägarandel om 33 procent, samägt med Samsung Renewable Energy, Inc. och Capital Power LP.

Vindkraftparkerna Post Rock och Lost Creek förvärvades från St Louis-baserade utvecklaren Wind Capital Group.

Källa: www.nawindpower.com