Investeringar i förnybar energi ökar

Intresset har ökat för förnybar energi, vilket har lett till att investeringar i källor såsom vind- och solkraft har ökat med 17 procent, till 270 miljarder dollar under 2014. Detta visar en rapport från FN:s miljöprogram UNEPT.

Förnybar energi är en sektor som växer, och investeringarna växer i samma takt, enligt en rapport från FN:s miljöprogram UNEPT "Global Trends in Renewable Energy Investment 2015”. Intresset har ökat och under år 2014 ökade investeringarna med 17 procent, till 270 miljarder dollar.

Trots ett lägre pris på råolja

Rapporten har utarbetats av Frankfurtskolan-UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance och Bloomberg New Energy Finance.

Trots lägre pris på råolja, skapades det en plötslig ökning av investeringar i förnybara energier. De sektorer som ska ha vuxit mest är vind- och solkraft.

Kinas största investering någonsin under 2014

Några höjdpunkter som markerar denna utveckling i rapporten var bland annat Kinas största investering någonsin i förnybar energi under 2014, på 83 miljarder dollar, vilket ska vara en ökning från 2013 med 39 procent. USA kom på en andraplats med investeringar på 38 miljarder dollar, en ökning med sju procent. På tredje plats kom Japan med investeringar om 35 miljarder dollar, en ökning med 10 procent.

Källa: www.fs-unep-centre.org