System som finner tidiga fel på elkablar

Forskare samarbetar för att kunna hitta en lösning på hur det är möjligt att minska servicekostnaderna för fel på undervattenskraftkablar vid kustbaserade vindkraftparker.

Lärare och forskare Alistair Reid från Glasgow Caledonian University samarbetar nu i ett nytt forskningsprojekt med High Voltage Partial Discharge, Alstom Grid och the University of Strathclyde, där målet är att kunna minska på de servicekostnader som uppstår vid fel av undervattenskraftkablar vid kustbaserade vindkraftparker. De ska designa ett system som kan både upptäcka men också förebygga högspänningsisolationsfel i undervattenskraftkablar.

Stödjer projekt om havsbaserad vindkraft

Forskningen är finansierad av Department of Energy & Climate Change, Offshore Wind Component Technologies Development and Demonstration Scheme. Systemet ska stödja projekt som kommer att arbeta för att sänka kostnaderna för vindkraft till havs.

Kan minska kostnaderna med 60 procent till 2050

Cirka 30 procent av Storbritanniens el förutspås komma från förnybara källor år 2020, enligt Department of Energy & Climate Change. De hävdar även att det finns potential att sänka kostnaderna för havsbaserad vindkraft med 25 procent till 2020 och 60 procent 2050, men det krävs ytterligare investeringar på detta område.

Alistair Reid, lärare och forskare nämnde i ett uttalande att om det finns ett kabelfel, särskilt under vatten så är det oerhört kostsamt att reparera. I Glasgow Caledonian Universitys laboratorier ska de kunna generera någon form av matningsspänning. De kommer att använda dessa anläggningar för att tillämpa olika typer av spänningsbetonad kabelisolering, tolka signalerna och föreslå nya lösningar för att förutsäga fel innan de inträffar.

Tillståndskontroll ska appliceras

Med hjälp av denna forskning syftar High Voltage Partiell Discharge till att utveckla ett system för högspänd likström (HVDC, high voltage direct current), där en tillståndskontroll för applicering av både HVDC omvandlare och HVDC-kablar, inklusive havsbaserade exportkablar, kommer genomföras.

Genom att tillhandahålla ett system som kan detektera tidiga elektriska och termiska isolationsfel, ska havsbaserade vindkraftparker kunna tillämpa direkta förebyggande underhållsinsatser.

Källa: www.renewableenergyfocus.com