Underhållskostnaden av vindkraft kan eskalera

144 miljarder kronor, så mycket kan drift- och underhållsutgifter för vindkraft komma kosta till 2020, enligt researchföretaget GlobalData.

GlobalData rapporterar i sin senaste undersökning att drift- och underhållsutgifter för vindkraftsektorn kan komma att öka från 76 miljarder kronor (9 miljarder dollar) under 2014, och komma kosta över 144 miljarder kronor till år 2020 (17 miljarder dollar).

Denna ökning ska bland annat bero på en ökning av installationer och att fler och fler vindkraftverk blir äldre, enligt researchföretaget.

Kustbaserat underhåll dyrare

Bolagets senaste rapport ska också konstatera att i genomsnitt så är kustbaserad verksamhet och underhåll två till fyra gånger dyrare än landbaserad verksamhet och underhåll. Havsbaserad vindkraft stod för cirka 2,4 procent av världens samlade vindkraftskapacitet 2014, men svarar för cirka 10 procent av den globala vindkrafts O & M-marknaden (operations and maintenance).

GlobalDatas analytiker inom energi, Harshavardhan Reddy Nagatham, menar ändå att en vindkraftparks verksamhet och underhåll är viktigt eftersom det bidrar till värdeskapande, ökar turbinens tillgänglighet och ökar avkastningen.

Öka från 7 till 29 miljarder kronor

Harshavardhan Reddy Nagatham nämnde i ett uttalande att en vindkraftparks totala O & M-kostnader kan uppgå till 10-15 procent av den totala kostnaden för elproduktion i en landbaserad vindkraftpark och 25 procent i en kustbaserad vindkraftpark. Underhåll av en kustbaserad vindkraft är dyrare eftersom det kräver specialister för att lyfta och installera komponenter under reparationer och allmänt underhåll och tillgängligheten kan försvåras av svåra väderförhållanden.

Harshavardhan Reddy Nagatham nämnde även att den globala landbaserade vindkraftsmarknaden av O & M förväntas växa i värde från 68 miljarder kronor (8 miljarder dollar) 2014 till 110 miljarder kronor (13 miljarder dollar) till 2020, som ska vara en årlig tillväxttakt på 9,2 procent. Dock ska havsbaserad vindkraftsmarknaden av O & M öka med 26 procent, från beräknade 7 miljarder kronor (0,91 miljarder dollar) 2014 till 29 miljarder kronor (3,5 miljarder dollar) 2020.

Källa: www.energy.globaldata.com