Acciona erhåller brasilianskt avtal

Acciona tillkännagav tidigare i veckan att deras dotterbolag Acciona Windpower erhållit ett avtal om 195 megawatt i Brasilien. Avtalet tecknades med Atlantic Energias Renovaveis och brittiska Actis och gäller flera vindkraftsprojekt i landet.

Acciona Windpower har tecknat avtal med Atlantic Energias Renovaveis och brittiska privata riskkapitalbolaget Actis. Avtalet gäller vindkraftsprojekt i den nordöstra staten Piaui, och omfattar 195 megawatt.

Leverans av 65 stycken AW125/3000

Acciona Windpower ska leverera 65 av sina AW125/3000 vindkraftturbiner till projektet, som sedan kommer att installeras på åtta stycken olika vindkraftparker.

Företaget räknar med att börja leverera utrustningen till 2017, medan vindkraftverk sedan är beräknade att tas i drift under andra kvartalet av 2018.

Lokal tillverkning

Turbinernas gondoler kommer att monteras på Accionas fabrik i delstaten Bahia, medan blad och andra komponenter anskaffas lokalt. Efter avslutad konstruktion och installation, ska Acciona Windpower driva och underhålla turbinerna i 15 år.

Källa: www.renewables.seenews.com