Nordex ökade försäljningen 2014

Nordex nådde en ökad försäljning under 2014 med 21 procent. Detta ska ha delvis berott på en stark utveckling i Asien och Amerika.

Nordex visar resultat av en ökad försäljning under 2014 på 21 procent. Den ökade försäljningen tros bero på en stark utveckling i Asien och Amerika.

Turbintillverkarens omsättning ska ha omfattat över 15 miljarder kronor under 2014 (1,7 miljarder euro) detta ska ha påverkat en ökning i resultatet före skatt med 78 procent.

Turbininstallationerna ökade också, med 1,5 gigawatt under 2014, vilket är 19 procent mer än året innan. Den bäst säljande turbinen var N114 2400 med en andel av 42 procent av all försäljning.

Den tyska marknaden förblev den största marknaden för Nordex, med en installerad kapacitet av 412 megawatt.

Källa: www.windpowermonthly.com