Nordex tecknar finskt avtal

Nordex har erhållit ett avtal angående ett finskt projekt om 27 megawatt. Kontraktet är tecknat med företaget Taaleritehdas, och gäller nio av Nordex vindkraftturbiner.

Nordex har tecknat ett kontrakt med finska Taaleritehdas angående nio av Nordex N131/3000 vindkraftverk. Det är tänkt att vindkraftverken ska levereras till vindkraftparken Kooninkallio-Kankaanpää i Finland, som ska ha en slutkapacitet av 27 megawatt.

Projektet förväntas uppnå en kapacitetsfaktor på cirka 40 procent.

Källa: www.greentechlead.com